MEMORANDUM DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CANDIDAȚILOR
 

MEMORANDUM DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CANDIDAȚILOR

Stimați candidați,

Documentul pe care îl citiți conține informații de bază cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către potențialul dvs. angajator în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților pentru angajarea la Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L. în timpul procesului de angajare.

În ceea ce privește noua legislație a Uniunii Europene, prezentul memorandum de informare a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).

Pe măsură ce facem tot posibilul pentru a vă informa în modul cel mai structurat și mai clar, am ales formularul de întrebări și răspunsuri pe care vi-l punem la dispoziție:

1. CINE ESTE OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

2. CINE ESTE RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR?

3. ÎN CE SCOPURI SE EFECTUEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CANDIDAȚILOR? 

4. CUM SE COLECTEAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ANGAJARE?

5. CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ANGAJARE?

6. CARE SUNT TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CANDIDAȚILOR ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ANGAJARE?

7. VOR FI DATELE CU CARACTER PERSONAL TRANSFERATE CĂTRE ALTE PERSOANE?

8. VOM TRANSFERA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȚĂRII TERȚE SAU ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE?

9. CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE CU CARACTER PERSONAL?

10. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA?

10.1 Dreptul de a fi informat - cel puțin cu privire la:

10.2 Dreptul de acces.

10.3 Dreptul la rectificare.

10.4 Dreptul la ștergere.

10.5 Dreptul la restricționarea prelucrării.

10.6 RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI, ceea ce înseamnă că: 

10.7 Dreptul la PORTABILITATEA datelor, 

În unele cazuri, pentru unele dintre Datele cu caracter personal, aveți dreptul la portabilitate a datelor, pe baza căruia puteți primi de la APS România datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. În același timp, puteți solicita APS România să transmită aceste date direct unui alt operator.

10.8 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. 

11. ARE LOC UN PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT?

12. INFORMAȚII GENERALE. 

Prezentul memorandum de informare oferă informații de bază pe care noi, în calitate de operator de date cu caracter personal, suntem obligați să le furnizăm. Dacă aveți întrebări suplimentare sau solicitați informații suplimentare în această privință, vă rugăm să contactați DPO ale cărui date de contact sunt menționate mai jos.

1. CINE ESTE OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Un operator este o persoană care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Operatorul de date cu caracter personal este Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L. o societate constituită și care funcționează în baza legislației din România, având sediul social în București, Sector 1, Calea Floreasca, Nr. 246 C, Skytower Building, etajele 11, 12, 32, cod de identificare: 21458257, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/6247/2007 ( Operatorul sau APS Romania) și reprezentată prin dna Alena Adriana Bobaru, în calitate de Director Operatii Tranzactii. Operatorul poate fi contactat prin adresa de e-mail DPO@aps-holding.com sau prin telefon la numărul 0215272759.

Adjunctul Operatorului este Epure Elena-Felicia PFA, Responsabilul cu Protecția Datelor, adresa de e-mail: DPO@aps-holding.com, linie directă: 021/527 27 59.

2. CINE ESTE RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR?

Responsabilului cu protecția datelor, care este o persoană cu experiență în domeniul protecției datelor cu caracter personal și face tot posibilul pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată cu exactitate, în principal în conformitate cu legislația aplicabilă (GDPR). În același timp, DPO este o persoană care prelucrează și adresează întrebări și cereri legate de datele cu caracter personal.

DPO este Epure Elena-Felicia PFA, Responsabilul cu Protecția Datelor, adresa de e-mail: DPO@aps-holding.com, linie directă: 021/527 27 59.

3. ÎN CE SCOPURI SE EFECTUEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CANDIDAȚILOR?

Operatorul efectuează prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru:

(a) Înregistrarea cererii de angajare la APS România;

(b) să evalueze aptitudinile, abilitățile, experiențele și alte caracteristici ale candidaților pentru a alege cel mai potrivit candidat pentru funcția dată în timpul procesului de selecție;

(c) eventual să încheie un contract de muncă cu candidații de succes;

(d) stocarea cererii dvs. de angajare și reluarea acesteia, dacă v-ați dat acordul pentru o astfel de prelucrare a datelor dvs.

4. CUM SE COLECTEAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ANGAJARE?

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le-a obținut inițial:

(a) direct de la dvs. în timpul interviului sau comunicării aferente (înainte / după interviu);

(b) de pe LinkedIn și alte rețele profesionale (unde le-ați postat personal în acest scop);

(c) din referințele foștilor dvs. angajatori/colegi/profesori și alte persoane relevante care furnizează referințe privind performanța și abilitățile dvs. de muncă, în cazul în care le-ați inclus în CV-ul dvs. și în cererea de angajare;

(d) de pe alte site-uri și furnizori de recrutare, cum ar fi, dar fără a se limita la: Ejobs, Bestjobs.

5. CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ANGAJARE?

(a) informații de identificare (prenume, nume);

(b) informații de contact (adresa de e-mail, adresa poștală);

(c) informații despre experiența dvs. profesională și despre studii (adică nivelul de studii promovat, istoricul locurilor de muncă, referințele angajatorilor anteriori, certificările);

(d) poza dvs., în cazul în care ne oferiți voluntar poza dvs. (de exemplu, inclusă în CV-ul dvs.);

(e) dacă este cazul, dacă dețineți un permis de muncă și/sau de ședere în Spațiul Economic European (SEE);

(f) rezultatele testelor de evaluare dacă sunt disponibile pentru APS România;

(g) informațiile colectate în timpul comunicării personale, telefonice și electronice cu Operatorul; și

(h) orice alte informații pe care le-ați furnizat Operatorului (adică curriculum vitae sau copii ale diplomelor, scrisorilor de intenție etc.).

(„Datele cu caracter personal”).

6. CARE SUNT TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CANDIDAȚILOR ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ANGAJARE?

Temeiurile juridice pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal ale candidaților sunt stabilite de articolul 6 alin. (1) lit. (b) din GDPR în temeiul căruia prelucrarea este legală, în cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

7. VOR FI DATELE CU CARACTER PERSONAL TRANSFERATE CĂTRE ALTE PERSOANE?

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate niciunei terțe părți, cu excepția posibilului transfer al datelor la afiliații APS România (membri ai Grupului APS) pentru depozitare și, în unele cazuri, pentru prelucrare ulterioară în același scop ca cel menționat mai sus. Lista actualizată a acestor societăți afiliate poate fi găsită la adresa http://gdpr.aps-holding.com/ro/.

8. VOM TRANSFERA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȚĂRII TERȚE SAU ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE?

Nu vom transfera Datele cu caracter personal în țările din afara Uniunii Europene sau Spațiul Economic European și nici în vreo organizație internațională în afara acestui spațiu.

9. CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Ca regulă, datele dvs. vor fi stocate atât timp cât procesul de recrutare/selecție este în curs de desfășurare. În cazul candidaților selectați pentru funcția dată, Datele acestora cu caracter personal vor fi păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (și anume, dosarul angajatului va fi păstrat în timpul perioadei de angajare și pentru o perioadă suplimentară de 75 de ani)

În cazul candidaților care nu sunt selectați pentru funcția dată, Datele cu caracter personal colectate în timpul procesului de selecție vor fi distruse fără întârzieri nejustificate după încheierea procesului de selecție. Candidatul, care nu este selectat pentru funcția dată, poate (dar nu este obligat să facă acest lucru) să-și dea consimțământul Operatorului pentru a păstra Datele cu caracter personal pentru a putea fi angajat în viitor într-o funcție similară la Operator. După expirarea perioadelor de păstrare stipulate în consimțământul dvs. privind păstrarea datelor (dacă este acordat), Datele cu caracter personal vor fi distruse în siguranță, astfel încât să nu fie folosite în mod abuziv în viitor.

10. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA?

Operatorul vă asigură că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod sigur și cu exactitate. Puteți exercita toate drepturile descrise în prezenta clauză cu Operatorul.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Puteți exercita fiecare drept individual astfel cum este explicat mai jos în secțiunea 10.1. prin trimiterea unui e-mail cătreDPO@aps-holding.com sau prin apelarea numărului 021/527 27 59 eventual prin trimiterea unei cereri scrise la adresa Operatorului.

10.1 Dreptul de a fi informat - cel puțin cu privire la:

(i) identitatea și datele de contact ale Operatorului și ale reprezentantului acestuia;

(ii) datele de contact ale DPO;

(iii) scopurile prelucrării Datelor cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;

(iv) interesele legitime urmărite de Operator sau de o parte terță, dacă este cazul;

(v) destinatarii sau categoriile de destinatari ai Datelor cu caracter personal;

(vi) dacă este cazul, intenția Operatorului de a transfera Date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei Europene sau o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

10.2 Dreptul de acces

Puteți solicita accesul la Datele dvs. cu caracter personal și puteți obține informații cu privire la ce Date cu caracter personal referitoare la persoana dvs. sunt prelucrate și puteți accesa următoarele informații:

(i) scopurile prelucrării;

(ii) categoriile de Date cu caracter personal vizate;

(iii) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora Datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(iv) perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate Datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(v) existența dreptului de a solicita Operatorului rectificarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării Datelor cu caracter personal referitoare la dvs. sau a dreptului de a vă opune prelucrării;

(vi) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(vii) în cazul în care Datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informații disponibile privind sursa acestora; și

(viii) dacă este cazul, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și informații relevante cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele avute în vedere în cadrul acestei prelucrări pentru dvs.

Operatorul va furniza o copie a Datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, Operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. DPO sau altă persoană autorizată poate decide să vi se solicite să acoperiți costurile sau că cererea dvs. poate fi respinsă. În cazul în care cererea se face în format electronic și cu excepția cazului în care dvs. solicitați un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

10.3 Dreptul la rectificare

(i) Aveți dreptul să solicitați Operatorului să rectifice Datele dvs. cu caracter personal inexacte.

(ii) De asemenea, aveți dreptul de a obține completarea Datelor dvs. cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. În timpul executării acestui drept, scopurile prelucrării trebuie luate în considerare, iar DPO decide dacă este sau nu adecvat.

10.4 Dreptul la ștergere

Aveți dreptul să solicitați Operatorului să șteargă Datele dvs. cu caracter personal. Operatorul are obligația de a șterge Datele dvs. cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(i) Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

(iii) Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

(iv) Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Operatorului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Operatorul.

Dreptul la ștergere nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

10.5 Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să restricționați prelucrarea în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

(i) contestați exactitatea Datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea Datelor cu caracter personal;

(ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii Datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării lor;

(iii) Operatorul nu mai are nevoie de Datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale dvs.

10.6 RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI, ceea ce înseamnă că:

 

· Atunci când APS România prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. expres (în conformitate cu Articolul 6 alin. 1 litera a din Regulamentul CE nr. 679/2016), pe lângă drepturile de mai sus, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;

· Dacă utilizați acest drept, APS România nu vă mai poate prelucra datele cu caracter personal în privința cărora v-ați retras consimțământul;

· Pentru a utiliza acest drept, trebuie doar să ne notificați prin mijloacele explicate mai sus (însă în scris) că nu mai sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza consimțământului dat anterior.

10.7 Dreptul la PORTABILITATEA datelor,

În unele cazuri, pentru unele dintre Datele cu caracter personal, aveți dreptul la portabilitate a datelor, pe baza căruia puteți primi de la APS România datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. În același timp, puteți solicita APS România să transmită aceste date direct unui alt operator.

10.8 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, în cazul în care considerați că APS România nu a respectat dispozițiile legale în vigoare referitoare la protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la:

- Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România; E-mail anspdcp@dataprotection.ro; Telefon +40.318.059.211;

- Secția de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului competentă la locul dvs. de reședință sau la sediul APS România.

11. ARE LOC UN PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT?

Deciziile automate sunt definite ca decizii privind persoane care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată a datelor și care produc efecte juridice sau care afectează în mod semnificativ persoanele implicate.

Ca regulă, APS România nu utilizează procesul decizional automatizat, astfel cum este descris mai sus. APS România nu își bazează decizia de a vă angaja sau nu exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter personal

12. INFORMAȚII GENERALE

(i) Operatorul poate schimba, modifica, abroga sau înlocui această notificare în orice moment, dacă este necesar, în timp ce Notificarea actualizată trebuie publicată cu cel puțin [30] zile înainte de intrarea în vigoare a acesteia.

(ii) Versiunea actualizată a acestei notificări este publicată pe adresa http://ro.aps-holding.com/ro/ și totodată vom depune toate eforturile pentru a vă furniza direct respectivele informații noi.

Acest site utilizează cookie-uri pentru a furniza servicii. Continuând navigarea, sunteți de acord cu utilizarea acestora. Mai multe informații use of cookies.