Hellenic Bank și APS semnează un acord pentru administrarea activelor imobiliare și a portofoliului de expuneri neperformante

Wednesday, 11 January 2017

Hellenic Bank Public Company Ltd. din Cipru și APS Holding a.s. au ajuns la un acord pentru administrarea activelor imobiliare și a întregului portofoliu de credite neperformante ale băncii pe data de 10 ianuarie 2017.

 
Valoarea acestui pachet de creanțe este de 2,4 miliarde de euro și va fi administrat de către o nouă societate, în care Hellenic Bank va deține 49% din acțiuni, iar APS Recovery Cyprus Ltd. va fi acționar majoritar.

 
Operațiunile actualei Divizii de Management a Arieratelor ale băncii, precum și un număr de 160 de angajați ai acesteia, vor fi transferate la noua companie. Hellenic Bank va păstra dreptul de proprietate asupra garanțiilor imobiliare și asupra tuturor expunerilor.

 
Prin crearea celei mai mari platforme pentru administrarea creditelor neperformante și a activelor imobiliare din Cipru, banca va fi capabilă să își gestioneze creanțele într-o manieră rapidă și eficientă prin dezvoltarea, creșterea și îmbunătățirea recuperărilor de neperformante grație knowhow-ului și expertizei APS.

 
Acest acord este de o importanță strategică deosebită pentru Hellenic Bank și este în acord cu planul de reorganizare și transformare a modelului de afaceri al Grupului. Principalii piloni strategici se axează pe reducerea expunerilor neperformante, extinderea noilor creditori coroborat cu creșterea cotei de piață a băncii, precum și mărirea veniturilor prin alte operațiuni bancare.

 
Tranzacția este considerată finalizată numai după primirea tuturor aprobărilor din partea autorităților și instituțiilor autorizate și acest lucru este prevăzut a se intampla până la sfârșitul primului trimestru din 2017.

 
Mai multe detalii despre acest acord, inclusiv condițiile comerciale și financiare, vor fi anunțate după încheierea tranzacției.